Όροι Χρήσης

Το ΙΓΕΤ παρέχει το περιεχόμενο αυτού του Ιστοτόπου σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους χρήσης, οι οποίοι έχουν ισχύ για όλο το περιεχόμενο που εμφανίζεται κάτω από το "csri.gr" ή οποιοδήποτε άλλη διεύθυνση ιστοτόπου για το ίδιο περιεχόμενο. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεχτικά. Η πρόσβαση και χρήση του Ιστοτόπου μας σημαίνει αυτόματη αποδοχή αυτών των όρων. Για επεξηγήσεις των διαδικασιών συλλογής, χρήσης και αποθήκευσης δεδομένων που αφορούν τους χρήστες της ιστοσελίδας, παρακαλούμε διαβάστε το κείμενό μας σχετικά με το Προσωπικό Απόρρητο. Το παρόν κείμενο δεν καλύπτει τους όρους που αφορούν στη συμμετοχή σας σε μαθήματα επιμόρφωσης, σεμινάρια, συνέδρια, και οποιοδήποτε άλλη διοργάνωση του ΙΓΕΤ. Αυτά επεξηγούνται σε ξεχωριστά κείμενα που σας παρέχονται πριν την εγγραφή σας. Οι Όροι Χρήσης του ΙΓΕΤ υπακούν στην Ελληνική Νομοθεσία και συγκεκριμένα το Νόμο 2121/1993- Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα – ΦΕΚ Α 25 1993 και τις τροποποιήσεις αυτού σύμφωνα με επακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο αυτού του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου, των στατικών και κινούμενων εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών, ήχων, βίντεο, λογισμικού και βάσεων δεδομένων και οποιουδήποτε άλλου υλικού και υπηρεσιών που μπορεί κάποιος να δει στον Ιστότοπο, αποτελούν αποκλειστική περιουσία του ΙΓΕΤ ή των δικαιοπαρόχων του και προφυλάσσεται από τους διεθνής νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας. ‘Όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητώς, επιφυλάσσονται.

Χρήση του Περιεχομένου του Ιστοτόπου

Με το παρόν, το ΙΓΕΤ σας χορηγεί μη-αποκλειστική, μη-μεταβιβάσιμη άδεια αορίστου διαρκείας, ανακλητέα ανά πάσα στιγμή χωρίς αιτία, για πρόσβαση, εμφάνιση, λήψη κατά πώς απαιτείται τεχνικά για εμφάνιση, και εκτύπωση ενός αντιτύπου του περιεχομένου που εμφανίζεται στον Ιστότοπο σε ένα και μόνο υπολογιστή για προσωπική εσωτερική χρήση, δεδομένου ότι δε θα αλλάξετε το περιεχόμενο του Ιστοτόπου με κανένα τρόπο και ότι θα διατηρήσετε όλα τα πνευματικά δικαιώματα και τις σχετικές ανακοινώσεις που εμφανίζονται στο περιεχόμενο του Ιστοτόπου. Η εκτύπωση των σελίδων του Ιστοτόπου επιτρέπεται μόνο ως ιδιωτικό αντίτυπο για αποκλειστική χρήση εκείνου που κάνει την εκτύπωση. Δημιουργία υπερσυνδέσμου προς τον Ιστότοπο χωρίς πλαίσια επιτρέπεται μόνο για της κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου (http://www.csri.gr) και δεν συμπεριλαμβάνει καμία άλλη διεύθυνση. Ο Ιστότοπος μπορεί να σας παρέχει τη δυνατότητα αποστολής συγκεκριμένου περιεχομένου σε φίλο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση αυτή της λειτουργίας που αφορά μόνο σε ιδιωτική αλληλογραφία, και συγκεκριμένα, δε συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε αλληλογραφία με ηλεκτρονική λίστα. Δεν επιτρέπεται άλλως η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, μετάδοση, δημοσίευση, ή αποκάλυψη του περιεχομένου του ιστοτόπου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ΙΓΕΤ.    

Αναρτήσεις Χρηστών

Αναγνωρίζετε, συμφωνείτε και εγγυάστε ότι το ΙΓΕΤ θα έχει την κυριότητα και το χωρίς περιορισμούς δικαίωμα χρήσης, δημοσίευσης ή οποιασδήποτε άλλης εκμετάλλευσης οποιασδήποτε και όλης της πληροφορίας που αναρτάτε ή άλλως δημοσιεύετε στον Ιστότοπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται και την προστασία και χρήση τους, ανατρέξτε στο κείμενο μας σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Προσωπικό Απόρρητο).

Ιστότοποι τρίτων

Ο Ιστότοπος παρέχει συνδέσεις προς ιστοτόπους τρίτων για χρήση κατά την κρίση σας. Το ΙΓΕΤ δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τους όρους χρήσεις ή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστοτόπων τρίτων.

Προσωπικός κωδικός πρόσβασης

Μόνο χρήστες του Ιστοτόπου που έχουν προσωπικό και εμπιστευτικό κωδικό πρόσβασης παρεχόμενο από το ΙΓΕΤ επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τις ιδιωτικές σελίδες του Ιστοτόπου. Οφείλετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο σύμφωνα με τη χρήση του και αυτή τη συμφωνία. Οφείλετε να βεβαιωθείτε ότι κανένα άλλο άτομο δεν έχει πρόσβαση στις ιδιωτικές σελίδες του Ιστοτόπου. Σε περίπτωση που πέσει στην αντίληψή σας ότι κάποιο άλλο άτομο έχει πρόσβαση στις ιδιωτικές σελίδες του Ιστοτόπου, οφείλετε να ενημερώσετε άμεσα το ΙΓΕΤ για αυτή την απάτη και να επιβεβαιώσετε την πληροφορία γραπτώς. Σε περίπτωση διαφωνίας, συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που καταγράφονται στους διακομιστές του ΙΓΕΤ αναφορικά με τη χρήση του Ιστοτόπου, και ειδικότερα, οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης που σας έχουν ανατεθεί, και οι οποίοι μπορεί στη συνέχεια να παραχθούν από το ΙΓΕΤ μπορούν να θεωρηθούν επίσης ως αναμφισβήτητη απόδειξη μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. 

Αποποίηση Ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον Ιστότοπο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Το ΙΓΕΤ δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ακριβείς, πλήρεις ή επαρκείς. Κάθε πληροφορία που παρέχεται στον Ιστότοπο παρέχεται ως ένας πρόχειρος οδηγός. Το ΙΓΕΤ συνιστά να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία και να συμπληρώσετε τα στοιχεία οι ίδιοι. Το ΙΓΕΤ αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο και αποποιείται κάθε ευθύνης που προκύπτει από αμέλεια ή άλλως, σχετικά με τις πληροφορίες αυτές. Το ΙΓΕΤ δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα θα λειτουργεί αδιάλειπτα και χωρίς σφάλματα.

Δικαιοδοσία

Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης χωρίς προκατάληψη για τυχόν συμβατικές δράσεις ή δράσεις αδικοπραξίας που μπορεί να λάβει το ΙΓΕΤ. Οποιαδήποτε διαφορά που σχετίζεται με την ερμηνεία ή την εκτέλεση των συμβατικών όρων που ορίζονται στο παρόν έγγραφο θα υποβληθεί στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων που εφαρμόζουν την ελληνική νομοθεσία.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλο το υλικό είναι πνευματική ιδιοκτησία του Ινστιτούτου Γνωσιακής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΓΕΤ).

Πνευματικά δικαιώματα (c) 17/11/2011 Ινστιτούτο Γνωσιακής Έρευνας και Τεχνολογίας. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.