Τεχνικές Αναφορές

CSRI Technical Report Series - COSMOROE

Cosmoroe Annotation Guide (2015): Αυτή η Τεχνική Αναφορά περιέχει οδηγίες για την επισημείωση σημασιολογικών σχέσεων κυρίως μεταξύ γλώσσας, εικόνας και ήχου, όπως εμφανίζονται σε φυσικό περιβάλλον, για παράδειγμα σε οπτικοακουστικό υλικό. Ακολουθεί το σχήμα διατροπικών σημασιολογικών σχέσεων COSMOROE.