Συνεργασίες

Το ΙΓΕΤ συνεργάζεται στενά με καθιερωμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως, είτε στα πλαίσια ερευνητικών έργων μεγάλης κλίμακας, είτε σε μικρότερης κλίμακας διμερείς ερευνητικές συνεργασίες.

University of Crete
University of Ferrara
University of Ghent
Royal Holloway University
Italian Institute of Technology
Institute for Language and Speach Processing
Institute Superior Tecnico
University of Ljubljana
University of Maryland
Max Planck Institute
National Technical University of Athens
University of Laval
University of Oxford
University of Plymouth
University of Sheffield
University of Tuningen
Xerox Research Center