Πολυτροπική Νόηση

Multimodal Cognition at CSRI

Η Γλώσσα αλληλεπιδρά στενά με την Αντίληψη και την Κίνηση, και η δυναμική τέτοιων αλληλεπιδράσεων τροφοδοτεί και τροφοδοτείται -μεταξύ άλλων- από τη Σημασιολογική Μνήμη. Η κατανεμημένη και συσχετιστική φύση αυτής της δυναμικής ρυθμίζει τις διαδικασίες Μάθησης και Συλλογιστικής. Η έρευνά μας προς αυτή την κατεύθυνση στοχεύει στη μοντελοποίηση της αυτόνομης, εξελικτικής ανάπτυξης της πρόσληψης αισθητηριοκινητικών εμπειριών και συμβόλων. Συνεισφέρουμε θεωρία, εργαλεία και πειραματικές μεθόδους για την διερεύνηση και μοντελοποίηση τέτοιων διαδικασιών, αποτελούμενα από μεγάλης κλίμακας μονάδες σημασιολογικής μνήμης, ενσώματα λεξικά, εργαλεία συλλογιστικής για την κοινή λογική και γνωσιακές και σημασιολογικές μετρικές ομοιότητας. Η ευφυής τεχνολογία που αναπτύσσεται σε αυτά τα πλαίσια έχει μεγάλο εύρος εφαρμογών, περιλαμβανομένων της Κατανόησης Οπτικών Σκηνών, Ανάλυσης και Παραγωγής Πολυτροπικών Διαλόγων, Οπτικοακουστικής Δεικτοδότησης, Ανάκτησης και Παραγωγής Περιλήψεων για Επεξεργασία Πολύ Μεγάλων Δεδομένων.