Βασίλης Θανόπουλος

Βοηθός Ερευνητής

Ο Βασίλης Θανόπουλος είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Γνωσιακής Έρευνας και Τεχνολογίας. Κατέχει πτυχίο στην Βιολογία (Πανεπιστήμιο Πατρών) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη (Πανεπιστήμιο Αθηνών). Η μεταπτυχιακή του εργασία είχε ως αντικείμενο την πολυαισθητηριακή και χρονική επξεργασία μέσα από το φαινόμενο της προθετικής δέσμευσης σε απλά και ρεαλιστικά ερεθίσματα. Έχει επίσης πραγματοποιήσει πρακτική έρευνα πάνω στον «ρόλο των αννεξινών στον Aspergillus nidulans» στο Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”. Από το 2015 είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας MultiTime Lab με κύρια ενδιαφέροντα την πολυαισθητηριακή και χρονική αντίληψη. Ο Βασίλης αυτήν την περίοδο πραγματοποιεί συμπεριφορικά πειράματα σε πολυαισθητηριακή και χρονική μάθηση και γενίκευση, σύμφωνα με τους σκοπούς του ερευνητικού προγράμματος FocusLocus H2020.