Σταύρος Πανούτσος

Επισκέπτης Ερευνητής
Ιανουάριος - Απρίλιος 2014

Αντικείμενο Επίσκεψης: «Η χρήση των Βασεων Δεδομένων Γράφων για Αναπαράσταση Γνώσης σε Γνωσιακά Συστήματα»

Επιβλέποντες: Κατερίνα Πάστρα και Δημήτρης Μαυροειδής