Πασχάλης Βέσκος

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Ιανουάριος 2013 - Δεκέμβριος 2014

Ο Πασχάλης Βέσκος ήταν μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Γνωσιακής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΓΕΤ) και το Ινστιτούτο Επεξεργασίας της Γλώσσας (ΙΕΛ). Εργάστηκε για το Ευρωπαϊκό έργο POETICON++ στα πλαίσια του FP7-ICT, εστιαζόμενος στην αλληλεπίδραση μεταξύ χαμηλού επιπέδου παραμέτρων του συστήματος και τη μακροσκοπική συμπεριφορά των ανθρωποειδών.