Μαρία Λαδά

Μαρία Λαδά
Βοηθός Ερευνήτρια

Η Μαρία Λαδά είναι βοηθός ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Γνωσιακής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΓΕΤ). Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Υπολογιστική Γλωσσολογία (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου) και πτυχίο Φιλολογίας και Γλωσσολογίας (Πανεπιστήμιο Αθηνών). Η διπλωματικής της εργασία είχε τίτλο «Διερεύνηση της λογικής συνεπαγωγής σε Πολυμεσικά Δεδομένα». 'Εχει εργαστεί για 4 χρόνια ως εξωτερική συνεργάτης στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», σε θέματα Ηλεκτρονικής Λεξικογραφίας και Γλωσσικών Πόρων, ως σχεδιασμού και ανάπτυξης στα πλαίσια εθνικών έργων (ΕΘΕΓ, ΕΘΕΚ, ΠΟΘΕΓ). 'Εχει συμμετάσχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα βασικής έρευνας (POETICON++/FP7-ICT, POETICON/FP7-ICT, Επιστημονικές Μελέτες Ιδρύματος Λάτση), στα οποία έχει μελετήσει τη σημασιολογική διάδραση εικόνας και γλώσσας, καθώς και τη σχέση χειρονομιών και λόγου. Είναι μέλος της διοικούσας επιτροπής του ISCH COST Action TextLink. 'Εχει εκτενή εμπειρία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου επίσης δραστηριοποιείται τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. 

Publications

Books

Pastra, K. , Balta, E. , Dimitrakis, P. , Mpandavanou, E. , & Lada, M. (Συγγρ.). (2009). Image-Language Dialectics in Greek Caricatures. Research Studies. John Latsis Foundation. http://www.latsis-foundation.org/content/actions/action_342/inline/ell/actionInline_342_555342ebe4c24.pdf