Κατερίνα Πάστρα

Κατερίνα Πάστρα
Διευθύντρια

Η Κατερίνα Πάστρα είναι διευθύντρια του Ινστιτούτου Γνωσιακής Έρευνας και Τεχνολογίας, Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ, και επισκέπτρια Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Πλύμουθ, στη Μεγάλη Βρετανία. Συντονίζει Ευρωπαϊκά και εθνικά έργα έρευνας και ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των POETICON++ (FP7-ICT), POETICON (FP7-ICT) και της διακεκριμένης μελέτης του Ιδρύματος Λάτση για τη διαλεκτική εικόνας και λόγου. Η έρευνά της εστιάζει στην υπολογιστική ενοποίηση γλώσσας, κίνησης και αισθήσεων βάσει πειραματικών ευρημάτων από το χώρο των Νευροεπιστημών. Μεταξύ άλλων, ανέπτυξε την πρώτη «Μινιμαλιστική Γραμματική της Κίνησης», το μοντέλο σημασιολογικής μνήμης PRAXICON, το δίκτυο γνώσης αντικειμένων PLT και το περιγραφικό πλαίσιο σημασιολογικών σχέσεων ανάμεσα σε εικόνα και γλώσσα, COSMOROE.

Η Κατερίνα είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας με ειδίκευση στη Γλωσσολογία (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα), κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην Μηχανική Μετάφραση (UMIST, U.K.) και κάτοχος Διδακτορικού στην Τεχνητή Νοημοσύνη (University of Sheffield, U.K.) στα πλαίσια του οποίου διερεύνησε το θέμα της αυτόματης συγχώνευσης οπτικής και γλωσσικής πληροφορίας από όντα τεχνητής νοημοσύνης στα πλαίσια καθημερινής διάδρασης με τον άνθρωπο. Έχει εργασθεί ως ερευνήτρια σε διάφορα ερευνητικά έργα που αφορούσαν σε θέματα αυτόματης εξαγωγής γνώσης από κείμενα, και αυτόματης δεικτοδότησης και ανάκτησης πληροφορίας σε πολυμεσικό υλικό (CONCERTO/IST, SOCIS/EPSRC, REVEAL THIS/IST). Η Κατερίνα έχει διδάξει Αρχές Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής/Ρομπότ και χρήση πειραματικών μεθόδων Γνωστικής Ψυχολογίας στην Ανάπτυξη Λογισμικού (University of Sheffield). Έχει διοργανώσει διεθνείς ημερίδες σε θέματα σχετικά με το ερευνητικό της πεδίο με χρηματοδότηση από την GOOGLE, το EU-Cognition Network και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Έχει δημοσιεύσει άρθρα της σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, ένα εκ των οποίων έτυχε διακρίσεως από το British Computer Society. Είναι Senior IEEE Member, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αυτόματης Ενοποίησης Γλώσσας και Εικόνας και συντάκτης του Ερευνητικού Θέματος "Γλώσσα και Νόηση" στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Robotics and Artificial Intelligence.

 

Δημοσιεύσεις

Conference Proceedings

Moens, M. - F. , Pastra, K. , Saenko, K. , & Tuytelaars, T. (Συγγρ.). (2018). Vision and Language Integration Meets Multimedia Fusion. IEEE MultiMedia. παρουσιάστηκε στο 04/2018. https://www.computer.org/csdl/magazine/mu/2018/02/mmu2018020007/13rRUwjGoIk
Moens, M. - F. , Pastra, K. , Saenko, K. , & Tuytelaars, T. (Συγγρ.). (2016). Vision and Language Integration Meets Multimedia Fusion: Proceedings of ACM Multimedia 2016 Workshop. Proceedings of ACM Multimedia 2016 Workshop. παρουσιάστηκε στο 10/2016, New York, NY, USA: ACM. https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2983563

Books

Amir, A. , Griffiths, S. , Nitsch, V. , Pastra, K. , & Taniguchi, T. (Συγγρ.). (2018). Towards Intelligent Social Robots: From Naive Robots to Robot Sapiens. Madrid. files/publications/Towards_Intelligent_Social_Robots_From_Naive_Robot.pdf
Pastra, K. , Balta, E. , Dimitrakis, P. , Mpandavanou, E. , & Lada, M. (Συγγρ.). (2009). Image-Language Dialectics in Greek Caricatures. Research Studies. John Latsis Foundation. http://www.latsis-foundation.org/content/actions/action_342/inline/ell/actionInline_342_555342ebe4c24.pdf

Journal Papers

Zlatintsi, N. , Koutras, P. , Evangelopoulos, G. , Malandrakis, N. , Efthymiou, N. , Pastra, K. , κ.ά. (Συγγρ.). (2017). COGNIMUSE: a multimodal video database annotated with saliency, events, semantics and emotion with application to summarization. EURASIP Journal on Image and Video Processing, 2017. παρουσιάστηκε στο 12.
Vatakis, A. , & Pastra, K. (Συγγρ.). (2016). A multimodal dataset of spontaneous speech and movement production on object affordances. Scientific Data, 3(150078). παρουσιάστηκε στο 01/2016. http://www.nature.com/articles/sdata201578
Pastra, K. , & Aloimonos, Y. (Συγγρ.). (2012). The minimalist grammar of action. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 367, 103–117. http://www.csri.gr/files/publications/philoTrans-pastra.pdf
Vatakis, A. , Pastra, K. , & Dimitrakis, P. (Συγγρ.). (2012). Acquiring object affordances through touch, vision, and language. Seeing and Perceiving, 25, 64–64. http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/187847612x646857
Csurka, G. , & Pastra, K. (Συγγρ.). (2009). Introduction to the special issue on “metadata mining for image understanding”. Multimedia Tools and Applications, 42, 1–4. http://www.csri.gr/files/publications/MMIU-intro.pdf
Pastra, K. , & Piperidis, S. (Συγγρ.). (2006). Video Search: New Challenges in the Pervasive Digital Video Era. Journal of Virtual Reality and Broadcasting, 3. http://www.csri.gr/files/publications/videoSearch-pastra.pdf
Pastra, K. , Saggion, H. , & Wilks, Y. (Συγγρ.). (2003). Extracting Relational Facts for Indexing and Retrieval of Crime-Scene Photographs. Knowledge-Based Systems, 16, 313–320. http://www.csri.gr/files/publications/BSAI02-pastra.pdf
Pastra, K. , Saggion, H. , & Wilks, Y. (Συγγρ.). (2003). Intelligent indexing of crime scene photographs. Intelligent Systems, IEEE, 18, 55–61. http://www.csri.gr/files/publications/IEEE-pastra.pdf

Book Chapters

Kavouras, M. , Kokla, M. , Tomai, E. , Darra, A. , & Pastra, K. (Συγγρ.). (2016). GEOTHNK: A Semantic Approach to Spatial Thinking. Στο Progress in Cartography: EuroCarto 2015 (σσ 319–338). Springer. http://www.csri.gr/files/publications/Kavouras_etal2016.pdf
Pastra, K. (Συγγρ.). (2014). Beware..of the Label!. Στο Newsletter on Autonomous Mental Development (Τ. 11). IEEE Computational Intelligence Society. http://www.cse.msu.edu/amdtc/amdnl/AMDNL-V11-N1.pdf
Pastra, K. (Συγγρ.). (2013). Autonomous Acquisition of Sensorimotor Experiences: Any Role for Language?. Στο Newsletter on Autonomous Mental Development (Τ. 10). IEEE Computational Intelligence Society. http://www.cse.msu.edu/amdtc/amdnl/AMDNL-V11-N1.pdf
Pastra, K. (Συγγρ.). (2010). From Lexicon to PRAXICON: language-action-image semantic relations. Στο Conversations on Language and Action (σσ 143–172). Synapsis Publishers.
Pastra, K. (Συγγρ.). (2006). An alternative suggestion for vision-language integration in intelligent agents. Στο G. Antoniou (Επιμ.), Advances in Artificial Intelligence (σσ 588–591). Springer Berlin Heidelberg. http://www.csri.gr/files/publications/SETN06-pastra.pdf

Patents

Aloimonos, Y. , Fermueller, C. , Yang, Y. , Li, Y. , & Pastra, K. (Συγγρ.). (2015). Patent: Learning Manipulation Actions from Unconstrained Videos.

Conference Papers

Zlatintsi, A. , Koutras, P. , Efthymiou, N. , Maragos, P. , Potamianos, A. , & Pastra, K. (Συγγρ.). (2015). Quality Evaluation of Computational Models for Movie Summarization. Στο Seventh International Workshop on Quality of Multimedia Experience, QoMEX 2015. Pilos, Messinia, Greece. http://www.csri.gr/files/publications/ZlatintsiEtAl_MovieSumEval-QoMEX2015_cr.pdf
Efstathiou, V. , & Pastra, K. (Συγγρ.). (2015). Early language acquisition: an enactive cognition analysis on CDI understanding scores of infants aged 8-18 months. Στο Workshop on Extensive and Intensive Recordings of Children's Language Environment. http://www.csri.gr/files/publications/WEIRCLE-abstract.pdf
Kavouras, M. , Sotiriou, S. , Baglatzi, A. , Darra, N. , Kokla, M. , Lazoudis, A. , κ.ά. (Συγγρ.). (2014). Semantic Pathways for Geospatial Thinking. Στο International Conference on Learning Innovations and Learning Quality (LINQ). https://oerknowledgecloud.org/sites/oerknowledgecloud.org/files/LINQ_2014_Proceedings_final.pdf#page=100
Vatakis, A. , Pastra, K. , & Dimitrakis, P. (Συγγρ.). (2014). Acquisition of object knowledge through Exploratory Acts. Στο 15th International Multisensory Research Forum (IMRF).
Veskos, P. , & Pastra, K. (Συγγρ.). (2014). Perspectives of Robot Action Generalisation: Challenges and Achievements. Στο International IEEE Workshop on Autonomous Cognitive Robotics. Stirling, UK. http://www.csri.gr/files/publications/AutonCogRob2014.cameraready.pdf
Pastra, K. , Balta, E. , Dimitrakis, P. , & Karakatsiotis, G. (Συγγρ.). (2011). Embodied Language Processing: A New Generation of Language Technology. Στο Language-Action Tools for Cognitive Artificial Agents. http://www.csri.gr/files/publications/EmboLa-pastra.pdf
Wallraven, C. , Schultze, M. , Mohler, B. , Vatakis, A. , & Pastra, K. (Συγγρ.). (2011). The POETICON enacted scenario corpus –- A tool for human and computational experiments on action understanding. Στο IEEE International Conference on Automatic Face Gesture Recognition (FG 2011) (σσ 484–491). παρουσιάστηκε στο March, IEEE. http://poeticoncorpus.kyb.tuebingen.mpg.de/pub/fg2011.pdf
Pastra, K. , Wallraven, C. , Schultze, M. , Vatakis, A. , & Kaulard, K. (Συγγρ.). (2010). The POETICON Corpus: Capturing Language Use and Sensorimotor Experience in Everyday Interaction. Στο 7th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC). http://www.csri.gr/files/publications/lrec10.pdf
Wallraven, C. , Schultze, M. , Mohler, B. , Volkova, E. , Alexandrova, I. , Vatakis, A. , & Pastra, K. (Συγγρ.). (2010). Understanding Objects and Actions - A VR Experiment. Στο Joint Virtual Reality Conference of EuroVR - EGVE - VEC (2010). The Eurographics Association. http://www.kyb.mpg.de/fileadmin/user_upload/files/publications/2011/JVRC-2010-Wallraven.pdf
Pastra, K. , Dimitrakis, P. , Balta, E. , & Karakatsiotis, G. (Συγγρ.). (2010). PRAXICON and its language-related modules. Στο Proceedings of companion volume of the 6th Hellenic conference on artificial intelligence (SETN) (σσ 27–32). http://www.csri.gr/files/publications/SETN10-pastra.pdf
Pastra, K. , & Balta, E. (Συγγρ.). (2009). A text-based search interface for Multimedia Dialectics. Στο Proceedings of the 12th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: Demonstrations Session (σσ 53–56). Association for Computational Linguistics. http://www.csri.gr/files/publications/EACL09-pastra.pdf
Pastra, K. (Συγγρ.). (2008). PRAXICON: the development of a grounding resource. Στο Proceedings of the International Workshop on Human-Computer Conversation. Bellagio, Italy. http://www.csri.gr/files/publications/Bellagio08_pastra.pdf
Piperidis, S. , Papageorgiou, H. , Pastra, K. , Netousek, T. , Gaussier, E. , Tuytelaars, T. , κ.ά. (Συγγρ.). (2006). Multimedia Content Processing and Retrieval in the REVEAL THIS Setting. Στο 2nd International Conference on Semantic Annotation and Multimedia Technologies (SAMT). http://www.csri.gr/files/publications/samt06.pdf
Pastra, K. (Συγγρ.). (2006). Image-Language Association: are we looking at the right features?. Στο OntoImage Workshop on Language Resources for Content-based Image Retrieval, Language Resources and Evaluation Conference (LREC). http://www.csri.gr/files/publications/LREC06wsh-pastra.pdf
Pastra, K. (Συγγρ.). (2006). Beyond multimedia integration: corpora and annotations for cross-media decision mechanisms. Στο Proceedings of the 5th Language Resources and Evaluation Conference (LREC) (σσ 499–504). http://www.csri.gr/files/publications/LREC06-pastra.pdf
Pastra, K. , & Piperidis, S. (Συγγρ.). (2006). Crossing-Media for Video Search: enabling usability beyond traditional broadcast and TV. Στο Proceedings of the 4th European Interactive TV Conference (σσ 25–26). http://www.csri.gr/files/publications/EuroITV06-pastra.pdf
Pastra, K. , & Wilks, Y. (Συγγρ.). (2004). Image-Language Multimodal Corpora: needs, lacunae and an AI synergy for annotation. Στο Proceedings of the 4th Language Resources and Evaluation Conference (σσ 767–770). http://www.csri.gr/files/publications/LREC04-pastra.pdf
Pastra, K. , & Wilks, Y. (Συγγρ.). (2004). Vision-Language Integration in AI: a reality check. Στο Proceedings of the 16th European Conference in Artificial Intelligence (Τ. 16, σσ 937–941). http://www.csri.gr/files/publications/ECAI04-pastra.pdf
Pastra, K. (Συγγρ.). (2004). Viewing Vision-Language Integration as a Double-Grounding Case. Στο Proceedings of the AAAI Fall Symposium on "Achieving Human-Level Intelligence through Integrated Systems and Research" (σσ 62–67). http://www.csri.gr/files/publications/AAAI04-pastra.pdf
Pastra, K. , & Saggion, H. (Συγγρ.). (2003). Colouring summaries BLEU. Στο Proceedings of the EACL 2003 Workshop on Evaluation Initiatives in Natural Language Processing: are evaluation methods, metrics and resources reusable? (σσ 35–42). Association for Computational Linguistics. http://www.csri.gr/files/publications/EACL03wsh-pastra.pdf
Pastra, K. , Saggion, H. , & Wilks, Y. (Συγγρ.). (2003). NLP for Indexing and Retrieval of Captioned Photographs. Στο Proceedings of the Tenth Conference on European Chapter of the Association for Computational Linguistics - Volume 2 (σσ 143–146). Stroudsburg, PA, USA: Association for Computational Linguistics. http://dx.doi.org/10.3115/1067737.1067769
Pastra, K. , Maynard, D. , Hamza, O. , Cunningham, H. , & Wilks, Y. (Συγγρ.). (2002). How feasible is the reuse of grammars for Named Entity Recognition?. Στο 3rd International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC) (σσ 1412–1418). Canary Islands, Spain. http://www.csri.gr/files/publications/LREC02-pastra.pdf
Pastra, K. , & Saggion, H. (Συγγρ.). (2001). The language at the scene of the crime -Analysing Crime-Scene reports. Στο 5th Biennial Meeting of the International Association of Forensic Linguistics. Valetta, Malta.

Audiovisual

Pastra, K. , Balta, E. , & Dimitrakis, P. (Συγγρ.). (2015). COSMOROE Annotated Data Corpus. Athens: Cognitive Systems Research Institute. http://csri.gr/downloads/CMR
Pastra, K. , Balta, E. , & Dimitrakis, P. (Συγγρ.). (2015). COSMOROE Language-Visual Element Parallel Corpus. Athens: Cognitive Systems Research Institute. http://csri.gr/downloads/CMR

Technical Reports

Pastra, K. (Συγγρ.). (2015). COSMOROE Annotation Guide. Athens, Greece: Cognitive Systems Research Institute. http://www.csri.gr/files/publications/CSRI-TRS1-20150201.pdf
Pastra, K. , Saggion, H. , & Wilks, Y. (Συγγρ.). (2001). Socis: Scene of crime information system. University of Sheffield. http://www.computing.surrey.ac.uk/ai/socis/

PhD Theses

Pastra, K. (Συγγρ.). (2005). Vision-Language Integration: a Double-Grounding Case. University of Sheffield.

Master Theses

Pastra, K. (Συγγρ.). (2000). Basic Semantic Element Extraction: the rule-writing experience. University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Manchester, U.K. http://www.csri.gr/files/publications/Dissertation_pastra_2000.pdf
Pastra, K. (Συγγρ.). (1999). The Language of Caricature: Language and Drawing interaction. Department of Greek Philology and Linguistics, University of Athens.