Γιώργος Καρακατσιώτης

Βοηθός Ερευνητής
Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2012

Ο Γιώργος Καρακατσιώτης εργάστηκε για το ερευνητικό έργο POETICON++ από τον Ιανουάριο ως το Σεπτέμβριο του 2012.