Δημήτρης Μαυροειδής

Δημήτρης Μαυροειδής
Συνεργαζόμενος Ερευνητής

Ο Δημήτρης Μαυροειδής είναι Συνεργαζόμενος Ερευνητής και Υπεύθυνος Υπολογιστικών Υποδομών στο Ινστιτούτο Γνωσιακής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΓΕΤ) και στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του ερευνητικού κέντρου «Αθηνά». Η συμβολή του στο ΙΓΕΤ περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- και την εργασιακή του εμπειρία στον τομέα της Πληροφορικής. Έχει διατελέσει βασικό στέλεχος και επικεφαλής σε ομάδες ανάπτυξης λογισμικού για μεγάλα έργα πληροφορικής σε εταιρίες όπως η Xerox και η Intracom για περισσότερα από επτά έτη. Τα έργα αυτά περιελάμβαναν -μεταξύ άλλων- την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων διαλόγου και διαδραστικών συστημάτων φωνητικής απόκρισης για μεγάλους πελάτες, όπως τράπεζες, τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς και άλλους. Ο Δημήτρης διετέλεσε βασικό μέλος της ομάδας που ανέπτυξε το META-SHARE, ένα αποθετήριο ανοιχτού κώδικα για διαμοιρασμό γλωσσικών πόρων και εργαλείων, το οποίο και αποτέλεσε το βασικότερο στοιχείο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου META-NET στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Κατά τη διάρκεια του ίδιου έργου, εστίασε τις ερευνητικές του δραστηριότητες στη Στατιστική Μηχανική Μετάφραση. Η έρευνά του είναι διεπιστημονική και εστιάζει στην ενσώματη νόηση για εφαρμογές μηχανικής μετάφρασης. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει το PRAXICON, μια σημασιολογική μνήμη για ρομπότ, σε μορφή σχεσιακής βάσης και βάσης γράφου, με αναδρομικές εννοιολογικές δομές. Ο Δημήτρης έχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Τεχνητή Νοημοσύνη από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, πτυχίο Πληροφορικής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Δίπλωμα του Μεταφραστή από το Βρετανικό Συμβούλιο ΑΘηνών. Είναι μέλος της ΕυρωπαΙκής Εταιρίας για τη Μηχανική Μετάφραση, της Ένωσης για την Υπολογιστική Γλωσσολογία και της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνητής Νοημοσύνης.

Δημοσιεύσεις

Conference Papers

Federmann, C. , Georgantopoulos, B. , Girardi, C. , Hamon, O. , Mavroeidis, D. , Minutoli, S. , & Schröder, M. (Συγγρ.). (2012). META-SHARE v2: An Open Network of Repositories for Language Resources including Data and Tools. Στο 8th ELRA Conference on Language Resources and Evaluation. παρουσιάστηκε στο 5, European Language Resources Association (ELRA). http://www.csri.gr/files/publications/Federmann2012.pdf

Master Theses