Αργυρώ Βατάκη

Αργυρώ Βατάκη
Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια

Η Αργυρώ Βατάκη είναι πειραματικός ψυχολόγος και ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Γνωστιακής Έρευνας και Τεχνολογίας. Είναι συντάκτης των επιστημονικών περιοδικών Timing & Time Perception και Time & Time Perception: Reviews. Διδάσκει «Πολυαισθητηριακή αντίληψη», «Αντίληψη του χρόνου», «Μεθόδους Πειραματικής Ψυχολογίας», και «Γνωσιακή Ψυχολογία» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Γνωσιακών Νευροεπιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διευθύνει το COST ISCH Action TD0904 Time in mental activity (TIMELY), ένα δίκτυο 300 και πλέον ερευνητών από την Ευρώπη και τον κόσμο που ερευνούν το χρονισμό και την αντίληψη του χρόνου. Κατέχει πτυχίο στην Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο CSU Long Beach, ΗΠΑ και διδακτορικό στην Πειραματική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Ηνωμένο Βασίλειο. Η διδακτορική της διατριβή αφορούσε στη μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την αντίληψη του χρόνου στον προφορικό λόγο, τη μουσική και την αντίληψη γεγονότων. Ερευνητικά ασχολείται με την πολυαισθητηριακή και χρονική αντίληψη καθώς επίσης και με τις δυνατότητες χρήσης των αντικειμένων όπως αποκαλύπτονται μέσα απο την γλώσσα. Έχει παρουσιάσει την δουλειά της σε πολλά διεθνή συνέδρια και έχει συγγράψει μια σειρά από επιστημονικά άρθρα και κεφάλαια βιβλίων. 

Δημοσιεύσεις

Journal Papers

Vatakis, A. , & Pastra, K. (Συγγρ.). (2016). A multimodal dataset of spontaneous speech and movement production on object affordances. Scientific Data, 3(150078). παρουσιάστηκε στο 01/2016. http://www.nature.com/articles/sdata201578
Vatakis, A. , & Ulrich, R. (Συγγρ.). (2014). Temporal processing within and across senses. Acta Psychologica, 147, 1 -. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000169181400002X
Meck, W. H. , Vatakis, A. , & van Rijn, H. (Συγγρ.). (2013). Timing & time perception enters a new dimension. Timing & Time Perception, 1(1), 2. παρουσιάστηκε στο 2013.
Sgouramani, H. , Muller, C. , Van Noorden, L. , Leman, M. , & Vatakis, A. (Συγγρ.). (2013). Synchronization and continuation during a dance act. Frontiers in Human Neuroscience. http://www.frontiersin.org/human_neuroscience/10.3389/conf.fnhum.2013.214.00045/full
Karambetsos, C. , Kouskoukis, C. , Giannakopoulos, G. , Agapidaki, E. , Mihas, C. , Katsarou, A. , κ.ά. (Συγγρ.). (2013). A Comparison of Mental Health Problems among Children with Alopecia Areata or Atopic Dermatitis and Their Parents. British Journal of Medicine & Medical Research, 3(1). παρουσιάστηκε στο 2013. https://zenodo.org/record/7879/files/1356096873-Karambetsos_312012BJMMR1586.pdf
Vatakis, A. , Pastra, K. , & Dimitrakis, P. (Συγγρ.). (2012). Acquiring object affordances through touch, vision, and language. Seeing and Perceiving, 25, 64–64. http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/187847612x646857
Vatakis, A. , Maragos, P. , Rodomagoulakis, I. , & Spence, C. (Συγγρ.). (2012). Assessing the effect of physical differences in the articulation of consonants and vowels on audiovisual temporal perception. Frontiers in Integrative Neuroscience, 6, 71. παρουσιάστηκε στο Oct. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3461522/
Sgouramani, H. , Muller, C. , Van Noorden, L. , Leman, M. , & Vatakis, A. (Συγγρ.). (2012). From observation to enactment: Can dance experience enhance multisensory temporal integration?. Seeing and Perceiving, 25, 188-188. http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/187847612x648170
Vatakis, A. , Navarra, J. , Soto-Faraco, S. , & Spence, C. (Συγγρ.). (2008). Audiovisual temporal adaptation of speech: temporal order versus simultaneity judgments. Experimental Brain Research, 185, 521-529. http://dx.doi.org/10.1007/s00221-007-1168-9
Vatakis, A. , Bayliss, L. , Zampini, M. , & Spence, C. (Συγγρ.). (2007). The influence of synchronous audiovisual distractors on audiovisual temporal order judgments. Perception & Psychophysics, 69, 298-309. http://dx.doi.org/10.3758/BF03193751
Vatakis, A. , & Spence, C. (Συγγρ.). (2007). How 'special' is the human face? Evidence from an audiovisual temporal order judgment task. Neuroreport, 18, 1807–1811. παρουσιάστηκε στο November. http://dx.doi.org/10.1097/WNR.0b013e3282f0d275
Vatakis, A. , & Spence, C. (Συγγρ.). (2007). Crossmodal binding: Evaluating the 'unity assumption' using audiovisual speech stimuli. Perception & Psychophysics, 69, 744-756. http://dx.doi.org/10.3758/BF03193776
Vatakis, A. , Navarra, J. , Soto-Faraco, S. , & Spence, C. (Συγγρ.). (2007). Temporal recalibration during asynchronous audiovisual speech perception. Experimental Brain Research, 181, 173-181. http://dx.doi.org/10.1007/s00221-007-0918-z
Lyons, G. , Sanabria, D. , Vatakis, A. , & Spence, C. (Συγγρ.). (2006). The modulation of crossmodal integration by unimodal perceptual grouping: a visuotactile apparent motion study. Experimental Brain Research, 174, 510-516. http://dx.doi.org/10.1007/s00221-006-0485-8
Navarra, J. , Vatakis, A. , Zampini, M. , Soto-Faraco, S. , Humphreys, W. , & Spence, C. (Συγγρ.). (2005). Exposure to asynchronous audiovisual speech extends the temporal window for audiovisual integration. Cognitive Brain Research, 25, 499 - 507. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926641005002193
Krekelberg, B. , Vatakis, A. , & Kourtzi, Z. (Συγγρ.). (2005). Implied Motion From Form in the Human Visual Cortex. Journal of Neurophysiology, 94, 4373–4386.

Conference Papers

Vatakis, A. (Συγγρ.). (2014). TIME(ly) is up! Conclusions and New Outlooks on Timing and Time Perception. Στο Procedia - Social and Behavioral Sciences (Τ. 126, σσ 1–2). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814018424
Vatakis, A. , Sgouramani, H. , Gorea, A. , Hatzitaki, V. , & Pollick, F. E. (Συγγρ.). (2014). Time to Act: New Perspectives on Embodiment and Timing. Στο Procedia - Social and Behavioral Sciences (Τ. 126, σσ 16 - 20). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814018503
Angelaki, S. , & Vatakis, A. (Συγγρ.). (2014). The Unity Effect for Non-speech Stimuli: A Top-down or Bottom-up Process?. Στο Procedia - Social and Behavioral Sciences (Τ. 126, σσ 156 - 157). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814019004
Vatakis, A. , Pastra, K. , & Dimitrakis, P. (Συγγρ.). (2014). Acquisition of object knowledge through Exploratory Acts. Στο 15th International Multisensory Research Forum (IMRF).
Vagia, A. , Chandridi, G. - A. , Orfanidou, E. , & Vatakis, A. (Συγγρ.). (2014). Is it Possible to have a Short, Leftward Past and Face a Long, Rightward Future?. Στο Procedia - Social and Behavioral Sciences (Τ. 126, σσ 174 - 175). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814019090
Tsilionis, E. , & Vatakis, A. (Συγγρ.). (2014). Audiovisual Speech Integration in the Brain: Semantics and Temporal Synchrony. Στο Procedia - Social and Behavioral Sciences (Τ. 126, σσ 160 - 161). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814019028
Rouchitsas, A. , & Vatakis, A. (Συγγρ.). (2014). Explicit and Implicit Temporal Learning Using an Action Video Game. Στο Procedia - Social and Behavioral Sciences (Τ. 126, σσ 255 - 256). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814019508
Margiotoudi, K. , Kelly, S. , & Vatakis, A. (Συγγρ.). (2014). Audiovisual Temporal Integration of Speech and Gesture. Στο Procedia - Social and Behavioral Sciences (Τ. 126, σσ 154 - 155). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814018990
Bakirtzi, V. , & Vatakis, A. (Συγγρ.). (2014). The Perception of Integrated Events in Autism Spectrum Disorders: The Role of Semantic Relatedness and Timing. Στο Procedia - Social and Behavioral Sciences (Τ. 126, σσ 212 - 213). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814019272
Bakou, A. , Margiotoudi, K. , Kouroupa, A. , & Vatakis, A. (Συγγρ.). (2014). Temporal and Sensory Experiences in the Dreams of Sighted and Congenital Blind Individuals. Στο Procedia - Social and Behavioral Sciences (Τ. 126, σσ 188 - 189). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814019120
Kostaki, M. , & Vatakis, A. (Συγγρ.). (2014). Crossmodal Binding Rivalry: An Alternative Hypothesis for the Double Flash Illusion. Στο Procedia - Social and Behavioral Sciences (Τ. 126, σσ 158 - 159). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814019016
Indraccolo, A. , Spence, C. , Vatakis, A. , & Harrar, V. (Συγγρ.). (2014). The Effect of Motor Response, Sensory Modality, and Intensity on Temporal Reproduction. Στο Procedia - Social and Behavioral Sciences (Τ. 126, σ 226 -). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281401934X
Fotiadis, F. A. , Protopapas, A. , & Vatakis, A. (Συγγρ.). (2011). The effect of cue naming in probabilistic category learning. Στο Proceedings of the European Conference on Cognitive Science – EuroCogSci 2011. Sofia, Bulgaria: New Bulgarian University Press. http://nbu.bg/cogs/eurocogsci2011/proceedings/pdfs/EuroCogSci-paper334.pdf
Wallraven, C. , Schultze, M. , Mohler, B. , Vatakis, A. , & Pastra, K. (Συγγρ.). (2011). The POETICON enacted scenario corpus –- A tool for human and computational experiments on action understanding. Στο IEEE International Conference on Automatic Face Gesture Recognition (FG 2011) (σσ 484–491). παρουσιάστηκε στο March, IEEE. http://poeticoncorpus.kyb.tuebingen.mpg.de/pub/fg2011.pdf
Pastra, K. , Wallraven, C. , Schultze, M. , Vatakis, A. , & Kaulard, K. (Συγγρ.). (2010). The POETICON Corpus: Capturing Language Use and Sensorimotor Experience in Everyday Interaction. Στο 7th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC). http://www.csri.gr/files/publications/lrec10.pdf
Wallraven, C. , Schultze, M. , Mohler, B. , Volkova, E. , Alexandrova, I. , Vatakis, A. , & Pastra, K. (Συγγρ.). (2010). Understanding Objects and Actions - A VR Experiment. Στο Joint Virtual Reality Conference of EuroVR - EGVE - VEC (2010). The Eurographics Association. http://www.kyb.mpg.de/fileadmin/user_upload/files/publications/2011/JVRC-2010-Wallraven.pdf
Spence, C. , Navarra, J. , Vatakis, A. , Hartcher-O'Brien, J. , & Parise, C. V. (Συγγρ.). (2009). The multisensory perception of synchrony. Στο 32nd European Conference on Visual Perception. http://pub.uni-bielefeld.de/publication/2423484
Vatakis, A. , Portouli, E. , & Bekiaris, E. (Συγγρ.). (2008). Investigating the Effects of Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) Treatment on Driving and Attentional Performance of Patients with Sleep Impairments. Στο International Workshop on Wearable Micro and Nanosystems for Personalised Health, pHealth. http://www.tsb.upv.es/eventos/phealth2008/Events/papers/p3.pdf

Book Chapters

Vatakis, A. (Συγγρ.). (2013). The Role of Stimulus Properties and Cognitive Processes in the Quality of the Multisensory Perception of Synchrony. Στο Handbook of Experimental Phenomenology (σσ 243–263). John Wiley & Sons, Ltd. http://dx.doi.org/10.1002/9781118329016.ch10
Vatakis, A. , & Spence, C. (Συγγρ.). (2011). Enhanced Audiovisual Temporal Sensitivity When Viewing Videos That Appropriately Depict the Effect of Gravity on Object Movement. Στο A. Vatakis, Esposito, A. , Giagkou, M. , Cummins, F. , & Papadelis, G. (Επιμ.), Multidisciplinary Aspects of Time and Time Perception (Τ. 6789, σσ 116-124). Springer Berlin Heidelberg. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-21478-3_10
Vatakis, A. , & Spence, C. (Συγγρ.). (2011). Enhanced Audiovisual Temporal Sensitivity When Viewing Videos That Appropriately Depict the Effect of Gravity on Object Movement. Στο A. Vatakis, Esposito, A. , Giagkou, M. , Cummins, F. , & Papadelis, G. (Επιμ.), Multidisciplinary Aspects of Time and Time Perception (Τ. 6789, σσ 116-124). Springer Berlin Heidelberg. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-21478-3_10
Vatakis, A. , & Papadelis, G. (Συγγρ.). (2011). A Timely Endeavor: Theoretical, Behavioral, Bioimaging, and Clinical Perspectives on Time Perception. Στο A. Esposito, Esposito, A. M. , Martone, R. , Müller, V. C. , & Scarpetta, G. (Επιμ.), Toward Autonomous, Adaptive, and Context-Aware Multimodal Interfaces. Theoretical and Practical Issues (Τ. 6456, σσ 34-38). Springer Berlin Heidelberg. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-18184-9_4
Vatakis, A. , & Spence, C. (Συγγρ.). (2010). Audiovisual Temporal Integration for Complex Speech, Object-Action, Animal Call, and Musical Stimuli. Στο J. Kaiser & Naumer, M. Johannes (Επιμ.), Multisensory Object Perception in the Primate Brain (σσ 95-121). Springer New York. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-5615-6_7

PhD Theses

Vatakis, A. (Συγγρ.). (2007). Assessing the factors modulating synchrony perception for complex audiovisual stimuli. Lincoln College, UK: University of Oxford.