Η Ομάδα μας

Ερευνητές

Κατερίνα Πάστρα
Διευθύντρια
Αργυρώ Βατάκη
Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια
Δημήτρης Μαυροειδής
Συνεργαζόμενος Ερευνητής
Βασιλική Ευσταθίου
Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια
Ειρήνη Μπαλτά
Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια
Παναγιώτης Δημητράκης
Συνεργαζόμενος Ερευνητής
Μαρία Λαδά
Βοηθός Ερευνήτρια
Βοηθός Ερευνητής

Επισκέπτες Ερευνητές

Εκπαιδευόμενος ERASMUS+
Ιανουάριος 2018 - Ιούνιος 2018
Επισκέπτης Ερευνητής
Φεβρουάριος 2017 - Απρίλιος 2017
Εκπαιδευόμενη
Ιούλιος 2016 - Σεπτέμβριος 2016
Εκπαιδεύομενος Erasmus+
Οκτώβριος 2015 - Μάιος 2016
Επισκέπτης Ερευνητής
Ιανουάριος - Απρίλιος 2014
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Ιανουάριος 2013 - Δεκέμβριος 2014
Βοηθός Ερευνήτρια
Φεβρουάριος - Ιούλιος 2013
Βοηθός Ερευνητής
Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2012
Επισκέπτης Ερευνητής
Μάιος - Ιούλιος 2012