Δημοσιεύσεις

2018

Amir, A. , Griffiths, S. , Nitsch, V. , Pastra, K. , & Taniguchi, T. (Συγγρ.). (2018). Towards Intelligent Social Robots: From Naive Robots to Robot Sapiens. Madrid. files/publications/Towards_Intelligent_Social_Robots_From_Naive_Robot.pdf
Moens, M. - F. , Pastra, K. , Saenko, K. , & Tuytelaars, T. (Συγγρ.). (2018). Vision and Language Integration Meets Multimedia Fusion. IEEE MultiMedia. παρουσιάστηκε στο 04/2018. https://www.computer.org/csdl/magazine/mu/2018/02/mmu2018020007/13rRUwjGoIk

2017

Zlatintsi, N. , Koutras, P. , Evangelopoulos, G. , Malandrakis, N. , Efthymiou, N. , Pastra, K. , κ.ά. (Συγγρ.). (2017). COGNIMUSE: a multimodal video database annotated with saliency, events, semantics and emotion with application to summarization. EURASIP Journal on Image and Video Processing, 2017. παρουσιάστηκε στο 12.

2016

Kavouras, M. , Kokla, M. , Tomai, E. , Darra, A. , & Pastra, K. (Συγγρ.). (2016). GEOTHNK: A Semantic Approach to Spatial Thinking. Στο Progress in Cartography: EuroCarto 2015 (σσ 319–338). Springer. http://www.csri.gr/files/publications/Kavouras_etal2016.pdf
Moens, M. - F. , Pastra, K. , Saenko, K. , & Tuytelaars, T. (Συγγρ.). (2016). Vision and Language Integration Meets Multimedia Fusion: Proceedings of ACM Multimedia 2016 Workshop. Proceedings of ACM Multimedia 2016 Workshop. παρουσιάστηκε στο 10/2016, New York, NY, USA: ACM. https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2983563
Vatakis, A. , & Pastra, K. (Συγγρ.). (2016). A multimodal dataset of spontaneous speech and movement production on object affordances. Scientific Data, 3(150078). παρουσιάστηκε στο 01/2016. http://www.nature.com/articles/sdata201578

2015

Aloimonos, Y. , Fermueller, C. , Yang, Y. , Li, Y. , & Pastra, K. (Συγγρ.). (2015). Patent: Learning Manipulation Actions from Unconstrained Videos.
Efstathiou, V. , & Pastra, K. (Συγγρ.). (2015). Early language acquisition: an enactive cognition analysis on CDI understanding scores of infants aged 8-18 months. Στο Workshop on Extensive and Intensive Recordings of Children's Language Environment. http://www.csri.gr/files/publications/WEIRCLE-abstract.pdf
Pastra, K. (Συγγρ.). (2015). COSMOROE Annotation Guide. Athens, Greece: Cognitive Systems Research Institute. http://www.csri.gr/files/publications/CSRI-TRS1-20150201.pdf
Pastra, K. , Balta, E. , & Dimitrakis, P. (Συγγρ.). (2015). COSMOROE Annotated Data Corpus. Athens: Cognitive Systems Research Institute. http://csri.gr/downloads/CMR
Pastra, K. , Balta, E. , & Dimitrakis, P. (Συγγρ.). (2015). COSMOROE Language-Visual Element Parallel Corpus. Athens: Cognitive Systems Research Institute. http://csri.gr/downloads/CMR
Zlatintsi, A. , Koutras, P. , Efthymiou, N. , Maragos, P. , Potamianos, A. , & Pastra, K. (Συγγρ.). (2015). Quality Evaluation of Computational Models for Movie Summarization. Στο Seventh International Workshop on Quality of Multimedia Experience, QoMEX 2015. Pilos, Messinia, Greece. http://www.csri.gr/files/publications/ZlatintsiEtAl_MovieSumEval-QoMEX2015_cr.pdf

2014

Angelaki, S. , & Vatakis, A. (Συγγρ.). (2014). The Unity Effect for Non-speech Stimuli: A Top-down or Bottom-up Process?. Στο Procedia - Social and Behavioral Sciences (Τ. 126, σσ 156 - 157). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814019004
Bakirtzi, V. , & Vatakis, A. (Συγγρ.). (2014). The Perception of Integrated Events in Autism Spectrum Disorders: The Role of Semantic Relatedness and Timing. Στο Procedia - Social and Behavioral Sciences (Τ. 126, σσ 212 - 213). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814019272
Bakou, A. , Margiotoudi, K. , Kouroupa, A. , & Vatakis, A. (Συγγρ.). (2014). Temporal and Sensory Experiences in the Dreams of Sighted and Congenital Blind Individuals. Στο Procedia - Social and Behavioral Sciences (Τ. 126, σσ 188 - 189). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814019120
Indraccolo, A. , Spence, C. , Vatakis, A. , & Harrar, V. (Συγγρ.). (2014). The Effect of Motor Response, Sensory Modality, and Intensity on Temporal Reproduction. Στο Procedia - Social and Behavioral Sciences (Τ. 126, σ 226 -). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281401934X
Kavouras, M. , Sotiriou, S. , Baglatzi, A. , Darra, N. , Kokla, M. , Lazoudis, A. , κ.ά. (Συγγρ.). (2014). Semantic Pathways for Geospatial Thinking. Στο International Conference on Learning Innovations and Learning Quality (LINQ). https://oerknowledgecloud.org/sites/oerknowledgecloud.org/files/LINQ_2014_Proceedings_final.pdf#page=100
Kostaki, M. , & Vatakis, A. (Συγγρ.). (2014). Crossmodal Binding Rivalry: An Alternative Hypothesis for the Double Flash Illusion. Στο Procedia - Social and Behavioral Sciences (Τ. 126, σσ 158 - 159). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814019016
Margiotoudi, K. , Kelly, S. , & Vatakis, A. (Συγγρ.). (2014). Audiovisual Temporal Integration of Speech and Gesture. Στο Procedia - Social and Behavioral Sciences (Τ. 126, σσ 154 - 155). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814018990
Pastra, K. (Συγγρ.). (2014). Beware..of the Label!. Στο Newsletter on Autonomous Mental Development (Τ. 11). IEEE Computational Intelligence Society. http://www.cse.msu.edu/amdtc/amdnl/AMDNL-V11-N1.pdf
Rouchitsas, A. , & Vatakis, A. (Συγγρ.). (2014). Explicit and Implicit Temporal Learning Using an Action Video Game. Στο Procedia - Social and Behavioral Sciences (Τ. 126, σσ 255 - 256). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814019508
Tsilionis, E. , & Vatakis, A. (Συγγρ.). (2014). Audiovisual Speech Integration in the Brain: Semantics and Temporal Synchrony. Στο Procedia - Social and Behavioral Sciences (Τ. 126, σσ 160 - 161). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814019028
Vagia, A. , Chandridi, G. - A. , Orfanidou, E. , & Vatakis, A. (Συγγρ.). (2014). Is it Possible to have a Short, Leftward Past and Face a Long, Rightward Future?. Στο Procedia - Social and Behavioral Sciences (Τ. 126, σσ 174 - 175). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814019090
Vatakis, A. , Pastra, K. , & Dimitrakis, P. (Συγγρ.). (2014). Acquisition of object knowledge through Exploratory Acts. Στο 15th International Multisensory Research Forum (IMRF).
Vatakis, A. (Συγγρ.). (2014). TIME(ly) is up! Conclusions and New Outlooks on Timing and Time Perception. Στο Procedia - Social and Behavioral Sciences (Τ. 126, σσ 1–2). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814018424
Vatakis, A. , Sgouramani, H. , Gorea, A. , Hatzitaki, V. , & Pollick, F. E. (Συγγρ.). (2014). Time to Act: New Perspectives on Embodiment and Timing. Στο Procedia - Social and Behavioral Sciences (Τ. 126, σσ 16 - 20). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814018503
Vatakis, A. , & Ulrich, R. (Συγγρ.). (2014). Temporal processing within and across senses. Acta Psychologica, 147, 1 -. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000169181400002X
Veskos, P. , & Pastra, K. (Συγγρ.). (2014). Perspectives of Robot Action Generalisation: Challenges and Achievements. Στο International IEEE Workshop on Autonomous Cognitive Robotics. Stirling, UK. http://www.csri.gr/files/publications/AutonCogRob2014.cameraready.pdf

2013

Karambetsos, C. , Kouskoukis, C. , Giannakopoulos, G. , Agapidaki, E. , Mihas, C. , Katsarou, A. , κ.ά. (Συγγρ.). (2013). A Comparison of Mental Health Problems among Children with Alopecia Areata or Atopic Dermatitis and Their Parents. British Journal of Medicine & Medical Research, 3(1). παρουσιάστηκε στο 2013. https://zenodo.org/record/7879/files/1356096873-Karambetsos_312012BJMMR1586.pdf
Meck, W. H. , Vatakis, A. , & van Rijn, H. (Συγγρ.). (2013). Timing & time perception enters a new dimension. Timing & Time Perception, 1(1), 2. παρουσιάστηκε στο 2013.
Meditskos, G. , Dasiopoulou, S. , Efstathiou, V. , & Kompatsiaris, I. (Συγγρ.). (2013). Ontology patterns for complex activity modelling. Στο Theory, Practice, and Applications of Rules on the Web (σσ 144–157). Springer. http://www.csri.gr/files/publications/1._ontology_patterns_for_complex_activity_modelling.pdf
Meditskos, G. , Dasiopoulou, S. , Efstathiou, V. , & Kompatsiaris, I. (Συγγρ.). (2013). SP-ACT: A Hybrid Framework for Complex Activity Recognition Combining OWL and SPARQL Rules. Στο Pervasive Computing and Communications Workshops (PERCOM Workshops), 2013 IEEE International Conference on (σσ 25–30). IEEE. http://www.csri.gr/files/publications/2.spact a hybrid framework for complex activity recognition combining owl and sparql rules.pdf
Pastra, K. (Συγγρ.). (2013). Autonomous Acquisition of Sensorimotor Experiences: Any Role for Language?. Στο Newsletter on Autonomous Mental Development (Τ. 10). IEEE Computational Intelligence Society. http://www.cse.msu.edu/amdtc/amdnl/AMDNL-V11-N1.pdf
Sgouramani, H. , Muller, C. , Van Noorden, L. , Leman, M. , & Vatakis, A. (Συγγρ.). (2013). Synchronization and continuation during a dance act. Frontiers in Human Neuroscience. http://www.frontiersin.org/human_neuroscience/10.3389/conf.fnhum.2013.214.00045/full
Vatakis, A. (Συγγρ.). (2013). The Role of Stimulus Properties and Cognitive Processes in the Quality of the Multisensory Perception of Synchrony. Στο Handbook of Experimental Phenomenology (σσ 243–263). John Wiley & Sons, Ltd. http://dx.doi.org/10.1002/9781118329016.ch10

2012

Federmann, C. , Georgantopoulos, B. , Girardi, C. , Hamon, O. , Mavroeidis, D. , Minutoli, S. , & Schröder, M. (Συγγρ.). (2012). META-SHARE v2: An Open Network of Repositories for Language Resources including Data and Tools. Στο 8th ELRA Conference on Language Resources and Evaluation. παρουσιάστηκε στο 5, European Language Resources Association (ELRA). http://www.csri.gr/files/publications/Federmann2012.pdf
Pastra, K. , & Aloimonos, Y. (Συγγρ.). (2012). The minimalist grammar of action. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 367, 103–117. http://www.csri.gr/files/publications/philoTrans-pastra.pdf
Sgouramani, H. , Muller, C. , Van Noorden, L. , Leman, M. , & Vatakis, A. (Συγγρ.). (2012). From observation to enactment: Can dance experience enhance multisensory temporal integration?. Seeing and Perceiving, 25, 188-188. http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/187847612x648170
Vatakis, A. , Maragos, P. , Rodomagoulakis, I. , & Spence, C. (Συγγρ.). (2012). Assessing the effect of physical differences in the articulation of consonants and vowels on audiovisual temporal perception. Frontiers in Integrative Neuroscience, 6, 71. παρουσιάστηκε στο Oct. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3461522/
Vatakis, A. , Pastra, K. , & Dimitrakis, P. (Συγγρ.). (2012). Acquiring object affordances through touch, vision, and language. Seeing and Perceiving, 25, 64–64. http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/187847612x646857

2011

Fotiadis, F. A. , Protopapas, A. , & Vatakis, A. (Συγγρ.). (2011). The effect of cue naming in probabilistic category learning. Στο Proceedings of the European Conference on Cognitive Science – EuroCogSci 2011. Sofia, Bulgaria: New Bulgarian University Press. http://nbu.bg/cogs/eurocogsci2011/proceedings/pdfs/EuroCogSci-paper334.pdf
Pastra, K. , Balta, E. , Dimitrakis, P. , & Karakatsiotis, G. (Συγγρ.). (2011). Embodied Language Processing: A New Generation of Language Technology. Στο Language-Action Tools for Cognitive Artificial Agents. http://www.csri.gr/files/publications/EmboLa-pastra.pdf
Vatakis, A. , & Papadelis, G. (Συγγρ.). (2011). A Timely Endeavor: Theoretical, Behavioral, Bioimaging, and Clinical Perspectives on Time Perception. Στο A. Esposito, Esposito, A. M. , Martone, R. , Müller, V. C. , & Scarpetta, G. (Επιμ.), Toward Autonomous, Adaptive, and Context-Aware Multimodal Interfaces. Theoretical and Practical Issues (Τ. 6456, σσ 34-38). Springer Berlin Heidelberg. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-18184-9_4
Vatakis, A. , & Spence, C. (Συγγρ.). (2011). Enhanced Audiovisual Temporal Sensitivity When Viewing Videos That Appropriately Depict the Effect of Gravity on Object Movement. Στο A. Vatakis, Esposito, A. , Giagkou, M. , Cummins, F. , & Papadelis, G. (Επιμ.), Multidisciplinary Aspects of Time and Time Perception (Τ. 6789, σσ 116-124). Springer Berlin Heidelberg. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-21478-3_10
Wallraven, C. , Schultze, M. , Mohler, B. , Vatakis, A. , & Pastra, K. (Συγγρ.). (2011). The POETICON enacted scenario corpus –- A tool for human and computational experiments on action understanding. Στο IEEE International Conference on Automatic Face Gesture Recognition (FG 2011) (σσ 484–491). παρουσιάστηκε στο March, IEEE. http://poeticoncorpus.kyb.tuebingen.mpg.de/pub/fg2011.pdf

2010

Efstathiou, V. , & Hunter, A. (Συγγρ.). (2010). JArgue: An implemented argumentation system for classical propositional logic. Στο International Conference on Computational Models of Argument (COMMA’10). http://www.csri.gr/files/publications/4.jargue an implemented argumentation system for classical propositional logic.pdf
Pastra, K. (Συγγρ.). (2010). From Lexicon to PRAXICON: language-action-image semantic relations. Στο Conversations on Language and Action (σσ 143–172). Synapsis Publishers.
Pastra, K. , Dimitrakis, P. , Balta, E. , & Karakatsiotis, G. (Συγγρ.). (2010). PRAXICON and its language-related modules. Στο Proceedings of companion volume of the 6th Hellenic conference on artificial intelligence (SETN) (σσ 27–32). http://www.csri.gr/files/publications/SETN10-pastra.pdf
Pastra, K. , Wallraven, C. , Schultze, M. , Vatakis, A. , & Kaulard, K. (Συγγρ.). (2010). The POETICON Corpus: Capturing Language Use and Sensorimotor Experience in Everyday Interaction. Στο 7th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC). http://www.csri.gr/files/publications/lrec10.pdf
Vatakis, A. , & Spence, C. (Συγγρ.). (2010). Audiovisual Temporal Integration for Complex Speech, Object-Action, Animal Call, and Musical Stimuli. Στο J. Kaiser & Naumer, M. Johannes (Επιμ.), Multisensory Object Perception in the Primate Brain (σσ 95-121). Springer New York. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-5615-6_7
Wallraven, C. , Schultze, M. , Mohler, B. , Volkova, E. , Alexandrova, I. , Vatakis, A. , & Pastra, K. (Συγγρ.). (2010). Understanding Objects and Actions - A VR Experiment. Στο Joint Virtual Reality Conference of EuroVR - EGVE - VEC (2010). The Eurographics Association. http://www.kyb.mpg.de/fileadmin/user_upload/files/publications/2011/JVRC-2010-Wallraven.pdf

2009

Csurka, G. , & Pastra, K. (Συγγρ.). (2009). Introduction to the special issue on “metadata mining for image understanding”. Multimedia Tools and Applications, 42, 1–4. http://www.csri.gr/files/publications/MMIU-intro.pdf
Efstathiou, V. , & Hunter, A. (Συγγρ.). (2009). An algorithm for generating arguments in classical predicate logic. Στο Symbolic and Quantitative Approaches to Reasoning with Uncertainty (σσ 119–130). Springer. http://www.csri.gr/files/publications/5.an agorithm for generating arguments in classical predicate logic.pdf
Pastra, K. , & Balta, E. (Συγγρ.). (2009). A text-based search interface for Multimedia Dialectics. Στο Proceedings of the 12th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: Demonstrations Session (σσ 53–56). Association for Computational Linguistics. http://www.csri.gr/files/publications/EACL09-pastra.pdf
Pastra, K. , Balta, E. , Dimitrakis, P. , Mpandavanou, E. , & Lada, M. (Συγγρ.). (2009). Image-Language Dialectics in Greek Caricatures. Research Studies. John Latsis Foundation. http://www.latsis-foundation.org/content/actions/action_342/inline/ell/actionInline_342_555342ebe4c24.pdf
Spence, C. , Navarra, J. , Vatakis, A. , Hartcher-O'Brien, J. , & Parise, C. V. (Συγγρ.). (2009). The multisensory perception of synchrony. Στο 32nd European Conference on Visual Perception. http://pub.uni-bielefeld.de/publication/2423484

2008

Efstathiou, V. , & Hunter, A. (Συγγρ.). (2008). Focused search for Arguments from Propositional Knowledge. FRONTIERS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND APPLICATIONS, 172, 159. http://www.csri.gr/files/publications/6. focused search for arguments for propositional knowledge.pdf
Pastra, K. (Συγγρ.). (2008). PRAXICON: the development of a grounding resource. Στο Proceedings of the International Workshop on Human-Computer Conversation. Bellagio, Italy. http://www.csri.gr/files/publications/Bellagio08_pastra.pdf
Vatakis, A. , Navarra, J. , Soto-Faraco, S. , & Spence, C. (Συγγρ.). (2008). Audiovisual temporal adaptation of speech: temporal order versus simultaneity judgments. Experimental Brain Research, 185, 521-529. http://dx.doi.org/10.1007/s00221-007-1168-9
Vatakis, A. , Portouli, E. , & Bekiaris, E. (Συγγρ.). (2008). Investigating the Effects of Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) Treatment on Driving and Attentional Performance of Patients with Sleep Impairments. Στο International Workshop on Wearable Micro and Nanosystems for Personalised Health, pHealth. http://www.tsb.upv.es/eventos/phealth2008/Events/papers/p3.pdf

2007

Piperidis, S. , Dimitrakis, P. , & Balta, E. (Συγγρ.). (2007). Lexical transfer selection using annotated parallel corpora. Στο N. Nicolov, Bontcheva, K. , Angelova, G. , & Mitkov, R. (Επιμ.), Recent Advances in Natural Language Processing IV (σσ 227–236). J. Benjamins Pub. Co; 1999. http://www.csri.gr/files/publications/RANLP05-balta.pdf
Vatakis, A. (Συγγρ.). (2007). Assessing the factors modulating synchrony perception for complex audiovisual stimuli. Lincoln College, UK: University of Oxford.
Vatakis, A. , Bayliss, L. , Zampini, M. , & Spence, C. (Συγγρ.). (2007). The influence of synchronous audiovisual distractors on audiovisual temporal order judgments. Perception & Psychophysics, 69, 298-309. http://dx.doi.org/10.3758/BF03193751
Vatakis, A. , Navarra, J. , Soto-Faraco, S. , & Spence, C. (Συγγρ.). (2007). Temporal recalibration during asynchronous audiovisual speech perception. Experimental Brain Research, 181, 173-181. http://dx.doi.org/10.1007/s00221-007-0918-z
Vatakis, A. , & Spence, C. (Συγγρ.). (2007). How 'special' is the human face? Evidence from an audiovisual temporal order judgment task. Neuroreport, 18, 1807–1811. παρουσιάστηκε στο November. http://dx.doi.org/10.1097/WNR.0b013e3282f0d275
Vatakis, A. , & Spence, C. (Συγγρ.). (2007). Crossmodal binding: Evaluating the 'unity assumption' using audiovisual speech stimuli. Perception & Psychophysics, 69, 744-756. http://dx.doi.org/10.3758/BF03193776

2006

Lyons, G. , Sanabria, D. , Vatakis, A. , & Spence, C. (Συγγρ.). (2006). The modulation of crossmodal integration by unimodal perceptual grouping: a visuotactile apparent motion study. Experimental Brain Research, 174, 510-516. http://dx.doi.org/10.1007/s00221-006-0485-8
Pastra, K. (Συγγρ.). (2006). An alternative suggestion for vision-language integration in intelligent agents. Στο G. Antoniou (Επιμ.), Advances in Artificial Intelligence (σσ 588–591). Springer Berlin Heidelberg. http://www.csri.gr/files/publications/SETN06-pastra.pdf
Pastra, K. (Συγγρ.). (2006). Image-Language Association: are we looking at the right features?. Στο OntoImage Workshop on Language Resources for Content-based Image Retrieval, Language Resources and Evaluation Conference (LREC). http://www.csri.gr/files/publications/LREC06wsh-pastra.pdf
Pastra, K. (Συγγρ.). (2006). Beyond multimedia integration: corpora and annotations for cross-media decision mechanisms. Στο Proceedings of the 5th Language Resources and Evaluation Conference (LREC) (σσ 499–504). http://www.csri.gr/files/publications/LREC06-pastra.pdf
Pastra, K. , & Piperidis, S. (Συγγρ.). (2006). Crossing-Media for Video Search: enabling usability beyond traditional broadcast and TV. Στο Proceedings of the 4th European Interactive TV Conference (σσ 25–26). http://www.csri.gr/files/publications/EuroITV06-pastra.pdf
Pastra, K. , & Piperidis, S. (Συγγρ.). (2006). Video Search: New Challenges in the Pervasive Digital Video Era. Journal of Virtual Reality and Broadcasting, 3. http://www.csri.gr/files/publications/videoSearch-pastra.pdf
Piperidis, S. , Papageorgiou, H. , Pastra, K. , Netousek, T. , Gaussier, E. , Tuytelaars, T. , κ.ά. (Συγγρ.). (2006). Multimedia Content Processing and Retrieval in the REVEAL THIS Setting. Στο 2nd International Conference on Semantic Annotation and Multimedia Technologies (SAMT). http://www.csri.gr/files/publications/samt06.pdf

2005

Krekelberg, B. , Vatakis, A. , & Kourtzi, Z. (Συγγρ.). (2005). Implied Motion From Form in the Human Visual Cortex. Journal of Neurophysiology, 94, 4373–4386.
Navarra, J. , Vatakis, A. , Zampini, M. , Soto-Faraco, S. , Humphreys, W. , & Spence, C. (Συγγρ.). (2005). Exposure to asynchronous audiovisual speech extends the temporal window for audiovisual integration. Cognitive Brain Research, 25, 499 - 507. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926641005002193
Pastra, K. (Συγγρ.). (2005). Vision-Language Integration: a Double-Grounding Case. University of Sheffield.

2004

Pastra, K. (Συγγρ.). (2004). Viewing Vision-Language Integration as a Double-Grounding Case. Στο Proceedings of the AAAI Fall Symposium on "Achieving Human-Level Intelligence through Integrated Systems and Research" (σσ 62–67). http://www.csri.gr/files/publications/AAAI04-pastra.pdf
Pastra, K. , & Wilks, Y. (Συγγρ.). (2004). Image-Language Multimodal Corpora: needs, lacunae and an AI synergy for annotation. Στο Proceedings of the 4th Language Resources and Evaluation Conference (σσ 767–770). http://www.csri.gr/files/publications/LREC04-pastra.pdf
Pastra, K. , & Wilks, Y. (Συγγρ.). (2004). Vision-Language Integration in AI: a reality check. Στο Proceedings of the 16th European Conference in Artificial Intelligence (Τ. 16, σσ 937–941). http://www.csri.gr/files/publications/ECAI04-pastra.pdf

2003

Pastra, K. , & Saggion, H. (Συγγρ.). (2003). Colouring summaries BLEU. Στο Proceedings of the EACL 2003 Workshop on Evaluation Initiatives in Natural Language Processing: are evaluation methods, metrics and resources reusable? (σσ 35–42). Association for Computational Linguistics. http://www.csri.gr/files/publications/EACL03wsh-pastra.pdf
Pastra, K. , Saggion, H. , & Wilks, Y. (Συγγρ.). (2003). Intelligent indexing of crime scene photographs. Intelligent Systems, IEEE, 18, 55–61. http://www.csri.gr/files/publications/IEEE-pastra.pdf
Pastra, K. , Saggion, H. , & Wilks, Y. (Συγγρ.). (2003). NLP for Indexing and Retrieval of Captioned Photographs. Στο Proceedings of the Tenth Conference on European Chapter of the Association for Computational Linguistics - Volume 2 (σσ 143–146). Stroudsburg, PA, USA: Association for Computational Linguistics. http://dx.doi.org/10.3115/1067737.1067769
Pastra, K. , Saggion, H. , & Wilks, Y. (Συγγρ.). (2003). Extracting Relational Facts for Indexing and Retrieval of Crime-Scene Photographs. Knowledge-Based Systems, 16, 313–320. http://www.csri.gr/files/publications/BSAI02-pastra.pdf

2002

Pastra, K. , Maynard, D. , Hamza, O. , Cunningham, H. , & Wilks, Y. (Συγγρ.). (2002). How feasible is the reuse of grammars for Named Entity Recognition?. Στο 3rd International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC) (σσ 1412–1418). Canary Islands, Spain. http://www.csri.gr/files/publications/LREC02-pastra.pdf

2001

Pastra, K. , & Saggion, H. (Συγγρ.). (2001). The language at the scene of the crime -Analysing Crime-Scene reports. Στο 5th Biennial Meeting of the International Association of Forensic Linguistics. Valetta, Malta.
Pastra, K. , Saggion, H. , & Wilks, Y. (Συγγρ.). (2001). Socis: Scene of crime information system. University of Sheffield. http://www.computing.surrey.ac.uk/ai/socis/

2000

Pastra, K. (Συγγρ.). (2000). Basic Semantic Element Extraction: the rule-writing experience. University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Manchester, U.K. http://www.csri.gr/files/publications/Dissertation_pastra_2000.pdf

1999

Pastra, K. (Συγγρ.). (1999). The Language of Caricature: Language and Drawing interaction. Department of Greek Philology and Linguistics, University of Athens.