Επανεξετάζοντας τη Ρομποτική για το Ρομπότ-Σύντροφο του μέλλοντος

robocom logo
Ακρωνύμιο: 
RoboCom++
Πρόγραμμα: 
FLAG-ERA Joint Transnational Call (JTC) 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Διάρκεια: 
Μάρτιος 2017 – Φεβρουάριος 2020

Το RoboCom++ θα συσπειρώσει την ερευνητική κοινότητα και θα οργανώσει τις απαραίτητες γνώσεις για να επανεξετάσει τις αρχές σχεδιασμού και την τεχνολογία κατασκευής των μελλοντικών ρομπότ. 'Εχει ως στόχο την ανάπτυξη των συνεργατικών-ρομπότ (ή ρομπότ-συντρόφων) του 2030, προωθώντας μια διεπιστημονική και διεθνική προσπάθεια. Θα ακολουθήσει ένα νεοτερικό υπόδειγμα σχεδιασμού, βασισμένο στις επιστημονικές μελέτες της ευφυΐας στη φύση. Οι μηχανισμοί απλοποίησης θα βασίζονται στις έννοιες της ενσώματης νοημοσύνης, του μορφολογικού υπολογισμού, και των εξελικτικών και αναπτυξιακών προσεγγίσεων.

Το RoboCom++ συντονίζεται από τον Paolo Dario, Διευθυντή του Ινστιτούτου BioRobotics της Scuola Superiore Sant'Anna (Πίζα, Ιταλία) και περιλαμβάνει 24 εταίρους (13 χρηματοδοτούμενους από 9 χώρες - 7 ΕΕ και 2 Συνδεδεμένες, 11 σε είδος από 8 επιπλέον χώρες - 7 ΕΕ και 1 συνδεδεμένη). Το RoboCom++ είναι ένα διεπιστημονικό έργο, που συμπεριλαμβάνει επιστήμες όπως η Ρομποτική, η Νευροεπιστήμη, η Ψυχολογία, η Επιστήμη των Υλικών και της Ενέργειας, η Πληροφορική, οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, η Ηθική, η Νομική και ο Βιομηχανικός Σχεδιασμός.