Έργα

robocom logo
Ακρωνύμιο: RoboCom++
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατερίνα Πάστρα
Διάρκεια: Μάρτιος 2017 – Φεβρουάριος 2020
iV&L Net Logo
Ακρωνύμιο: iV&L
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατερίνα Πάστρα
Διάρκεια: Ιούλιος 2014 - Ιούνιος 2018
GEOTHNK Logo
Ακρωνύμιο: GEOTHNK
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατερίνα Πάστρα
Διάρκεια: Δεκέμβριος 2013 - Δεκέμβριος 2015
Cognimuse Project
Ακρωνύμιο: COGNIMUSE
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αργυρώ Βατάκη, Κατερίνα Πάστρα
Διάρκεια: Δεκέμβριος 2013 - Δεκέμβριος 2015