Πρόσκληση Υποβολής άρθρων στο Ειδικό Τεύχος του JNLE με θέμα “Kλείνοντας το χάσμα ανάμεσα στη Γλώσσα και την 'Οραση”

31 Ιανουαρίου 2017, Καταληκτική ημερομηνία υποβολής

Υποβάλετε ένα άρθρο σας στο ειδικό τεύχος του περιοδικού JNEL με θέμα τo Υπολογιστικό χάσμα ανάμεσα στη Γλώσσα και την 'Οραση. Ερευνητικά άρθρα σχετικά με οποιοδήποτε θέμα άπτεται αυτής της θεματικής είναι ευπρόσδεκτα, όπως για παράδειγμα η επισημείωση εικόνας και βίντεο, η αυτόματη περιγραφή τους, η αυτόματη ανάκτηση εικόνας και βίντεο μέσω γλώσσας, η πολυμεσική επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής και η οπτικοποίηση γλωσσικής πληροφορίας!

Συντάκτες

Anja Belz, University of Brighton, Ηνωμένο Βασίλειο
Tamara Berg, UNC Chapel Hill, ΗΠΑ
Katerina Pastra, Ινστιτούτο Γνωσιακής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΓΕΤ), Αθήνα

Περισσότερες πληροφορίες.