Το TIMELY του ΙΓΕΤ ένα από τα πιο επιτυχημένα έργα COST για το 2014

cost_annual_report_2014_icon

Το έργο TIMELY του ΙΓΕΤ επελέγη ως ένα από τα πιο επιτυχημένα έργα COST για το 2014. Αυτό ήταν μέρος της αξιολόγησης των πιο επιτυχημένων ολοκληρωμένων έργων του COST για το 2014. Δείτε εδώ την Ετήσια Αναφορά του COST για το 2014.