Λογισμικό Ανοιχτής Πρόσβασης

Το σύνολο της έρευνας και ανάπτυξης που διεξάγεται στο ΙΓΕΤ δημοσιοποιείται βάσει των αδειών Creative Commons. Η πρακτική αυτή αποτελεί μέρος της προσήλωσης του ινστιτούτου στην Ανοιχτή Επιστήμη, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικό ανοιχτού κώδικα και των ανοιχτών δεδομένων. Σε αυτό το χώρο θα βρίσκετε μια ολοένα αυξανόμενη λίστα με τα αποτελέσματα της έρευνά μας τα οποία διαθέτουμε ελεύθερα για (επανα)χρήση από όλους.

Λογισμικό COSMOROE (CMR)

 • Πρόγραμμα Ελέγχου Επισημείωσης CMR  (Λήψη)
  Ένα πρόγραμμα PERL για αυτόματο έλεγχο των πιο κοινών ανθρωπίνων λαθών επισημείωσης στα αρχεία επισημείωσης του COSMOROE και την εξαγωγή εννοιολογικών τριάδων της μορφής «Χ ΣΧΕΣΗ Υ» για τα αρχεία επισημείωσης του COSMOROE, προς διευκόλυνση της χειροκίνητης επικύρωσης.

Λογισμικό του Πειράματος Λίθινων Εργαλείων του POETICON (PLT)

 • Εργαλείο Εξερεύνησης Σημασιολογικών Επισημειώσεων PLT (προσεχώς)
  Γραφική διεπαφή για την εξερεύνηση των σημασιολογικών επισημειώσεων των λεκτικών αναφορών που παρήχθησαν στο Πείραμα Λίθινων Εργαλείων του POETICON. Η διεπαφή επιτρέπει αναζήτηση με βάση τον τύπο και τον υποτύπο της έννοιας (π.χ. συμπαγή οντότητα, κίνηση, χαρακτηριστικό (σχήμα, μέγεθος και άλλα), αφηρημένες έννοιες, αφηρημένα χαρακτηριστικά, κ.ο.κ.) και παρουσιάζει το λεκτικό πλαίσιο στο οποίο παρήχθη η κάθε έννοια.
 • Εργαλείο Εξαγωγής Σημασιολογικών Συμπερασμάτων PLT (προσεχώς)
  Ένα πρόγραμμα PERL για εξαγωγή σημασιολογικών σχέσεων από τις σημασιολογικά επισημειωμένες λεκτικές αναφορές του Πειράματος Λίθινων Εργαλείων του POETICON, και ιδιαίτερα για τη εξαγωγή συμπερασμάτων βασισμένα σε αυτή τη σημασιολογική επισημείωση.

Λογισμικό της Σημασιολογικής Μνήμης PRAXICON

 • Πρόγραμμα PRAXICON στο GitHub (Λήψη)
  Ο πηγαίος κώδικας της βάσης δεδομένων του PRAXICON σε δύο μορφές: σχεσιακή και γράφου, καθώς και η αντίστοιχη γραφική διεπαφή. Ο κώδικας και η διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API) έχουν αναπτυχθεί σε JAVA.