Το Ινστιτούτο

CSRI Offices

Το Ινστιτούτο Γνωσιακής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΓΕΤ) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός, μη-κυβερνητικός ερευνητικός οργανισμός που ειδικεύεται στο διεπιστημονικό πεδίο των Γνωσιακών Συστημάτων. Οι βασικές του δραστηριότητες περιλαμβάνουν θεωρητική, πειραματική και υπολογιστική έρευνα και ανάπτυξη για την διερεύνηση και μοντελοποίηση των θεμελιωδών μηχανισμών της ανθρώπινης νόησης.

Όραμα

Να αναπτύξουμε γνωσιακά συστήματα με νοημοσύνη ανθρωπίνου επιπέδου για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής.

Αποστολή

  • να δημιουργήσουμε διεπιστημονικά ερευνητικά εργαστήρια με ενοποιημένες δεξιότητες και εξειδίκευση που να συμπεριλαμβάνουν τη Μηχανική/Επιστήμη Υπολογιστών, τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες/Γλωσσολογία, τις Βιοεπιστήμες/Νευροεπιστήμη και Γνωσιακή Ψυχολογία
  • να αναπτύξουμε ανθρωποκεντρικές και εμπνευσμένες από τη βιολογία ευφυείς τεχνολογίες για την αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
  • να φέρουμε την επιστήμη πιο κοντά στην κοινωνία μέσω μεταφοράς διεπιστημονικής γνώσης και πρακτικών έρευνας σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, αλλά και στο ευρύ κοινό.

Φιλοσοφία

  • προωθούμε την αριστεία και την ακεραιότητα στην επιστήμη
  • ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα
  • πιστεύουμε στην αποτελεσματική συνεργασία, τη διαρκή μόρφωση και τη διεπιστημονική έρευνα
  • θεωρούμε πως η ανάπτυξη συστημάτων με νοημοσύνη ανθρωπίνου επιπέδου είναι δυνατή κυρίως μέσα από την εξερεύνηση της ανθρώπινης νόησης
  • αντιλαμβανόμαστε την ευφυή τεχνολογία ως μια πλατφόρμα εξερεύνησης της λειτουργίας του ανθρωπίνου εγκεφάλου και ένα μέσο αντιμετώπισης μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων
  • υποστηρίζουμε ενεργά το κίνημα ανοιχτού κώδικα δίνοντας ελεύθερη πρόσβαση στο λογισμικό και τα δεδομένα μας.