Μήνυμα προειδοποίησης

Οι υποβολές για αυτή τη φόρμα είναι κλειστές.

Δήλωσε Συμμετοχή στα Εργαστηριακά Πειράματά μας

Η πειραματική έρευνα που διεξάγεται στο ΙΓΕΤ γίνεται είτε διαδικτυακά είτε σε αυστηρώς ελεγχόμενο εργαστηριακό περιβάλλον. Τα θέματα των πειραμάτων έχουν μεγάλη ευρύτητα, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων λεκτικής κατηγοριοποίησης, ελέγχου κίνησης και αντίληψης του χρόνου.