Εξερεύνηση της Σημασιολογικής Μνήμης PRAXICON

PRAXICON Semantic Memory Exploration

'Ενας σύνδεσμος για να περιηγηθείτε στην πρώτη έκδοση του Σημασιολογικού Δικτύου PRAXICON, θα είναι σύντομα διαθέσιμος. Μέσα από μια διεπαφή χρήστη, θα μπορείτε να αναζητήσετε συγκεκριμένες έννοιες ώστε να εξερευνήσετε τα πολυαισθητηριακά χαρακτηριστικά τους και το πλούσιο σύνολο συσχετίσεων με άλλες έννοιες. Δεν υπάρχουν περιορισμοί σε γνωστικό πεδίο· το PRAXICON περιλαμβάνει κοινή λογική και γενική γνώση από καθημερινά γεγονότα δομημένα σε ένα δυναμικό και αναδρομικό δίκτυο. 

 

 

 

Σχετιζόμενο Υλικό: