Καταγραφές Πειραμάτων Χαρακτηριστικών και Δυνατοτήτων Λίθινων Εργαλείων POETICON

POETICON Lithic Tool Attribute and Affordance Recordings

Παρακολουθήστε δείγματα βίντεο από τις Καταγραφές του Σώματος Λίθινων Εργαλείων του POETICON (PLT): Πείραμα 1, Πείραμα 2, Πείραμα 3. Οι καταγραφές έλαβαν χώρα στα πλαίσια ενός μεγάλης κλίμακας γνωσιακού πειράματος, στο οποίο οι συμμετέχοντες βλέποντας και αγγίζοντας διάφορα αντικείμενα που δεν είναι οικεία στο σύγχρονο άνθρωπο περιέγραφαν τί είναι αυτά τα αντικείμενα και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι οπτικοακουστικές καταγραφές περιλαμβάνουν περισσότερες από 95 ώρες ελεύθερου λόγου, προερχόμενες από περίπου 120 συμμετέχοντες που μαγνητοσκοπήθηκαν με 2 κάμερες (τοποθετημένες η μία απέναντι από το συμμετέχοντα και η άλλη στο πλάι – για να καταγραφούν χειρονομίες και εκφράσεις του προσώπου) κάτω από διαφορετικές συνθήκες, περιλαμβανομένων της παρουσίασης της εικόνας του αντικειμένου σε μια οθόνη υπολογιστή και του ενεργού χειρισμού του αντικειμένου από το συμμετέχοντα. 

 

Σχετιζόμενο Υλικό: