Δεδομένα Ανοιχτής Πρόσβασης

Το σύνολο της έρευνας και ανάπτυξης που διεξάγεται στο ΙΓΕΤ δημοσιοποιείται βάσει των αδειών της Creative Commons. Η πρακτική αυτή αποτελεί μέρος της προσήλωσης του ινστιτούτου στην Ανοιχτή Επιστήμη, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικό ανοιχτού κώδικα και και των ανοιχτών δεδομένων. Σε αυτό το χώρο θα βρίσκετε μια ολοένα αυξανόμενη λίστα με τα αποτελέσματα της έρευνά μας τα οποία διαθέτουμε ελεύθερα για (επανα)χρήση από όλους.

Δεδομένα COSMOROE (CMR)

 • Σύνολο Αρχείων Επισημείωσης Ταξιδιωτικών Τηλεοπτικών Σειρών του CMR  (Λήψη)
  XML αρχεία επισημείωσης COSMOROE δύο επεισοδίων τηλεοπτικών ταξιδιωτικών σειρών, και αντίστοιχες μεταγραφές της ομιλίας σε κείμενο καθώς και αναγνώριση ακουστικών γεγονότων.
 • Αρχείο Σχήματος Επισημείωσης CMR  (Λήψη)
  Αρχείο XML με το σχήμα επισημείωσης COSMOROE για χρήση στο εργαλείο επισημείωσης ΑΝVIL.
 • Παράλληλο Σώμα Γλωσσικών-Οπτικών Μονάδων CMR  (Λήψη)
  Αρχεία XML με ζεύγη γλωσσικών (π.χ. λέξεις, φράσεις) και οπτικών μονάδων (π.χ. αντικείμενα, κινήσεις, χειρονομίες) που είναι παράλληλα/κοντινά στο χρόνο και συσχετίζονται σημασιολογικά (επισημειωμένος τύπος σχέσης). Η επισημείωση έχει γίνει σε αρχεία τηλεοπτικών ταξιδιωτικών σειρών.
 • Παράλληλο Σώμα Προτάσεων-Εικόνων CMR  (Λήψη)
  Αρχεία XML με ζεύγη προτάσεων και εικόνων που συνεμφανίζονται χρονικά σε δύο επισόδεια τηλεοπτικών ταξιδιωτικών σειρών. 
 • Παράλληλο Ελληνικό-Αγγλικό Σώμα Κειμένων CMR (Λήψη
  Αρχεία XML με παράλληλο σώμα κειμένων από δύο επεισόδια τηλεοπτικών ταξιδιωτικών σειρών, που περιλαμβάνουν μεταφράσεις της μεταγεγραμμένης ομιλίας και μεταφράσεις των λεκτικών περιγραφών (tags) αντικειμένων, σωματικών κινήσεων και χειρονομιών.
 • Επισημειωμένο Σύνολο Αντικειμένων του CMR (Λήψη)
  Εικόνες αντικειμένων από τηλεοπτικές ταξιδιωτικές σειρές, χαρακτηρισμένες με μια λεκτική κατηγορία (tag) και επισημειωμένες με το περίγραμμα των αντικειμένων.
 • Επισημειωμένο Σύνολο Σωματικών Κινήσεων και Χειρονομιών του CMR  (Λήψη)
  Αποσπάσματα βίντεο με σωματικές κινήσεις και χειρονομίες από τηλεοπτικές ταξιδιωτικές σειρές, χαρακτηρισμένες με μια λεκτική κατηγορία (tag).

Δεδομένα από το Πείραμα Λίθινων Εργαλείων του POETICON (PLT)

 • Σύνολο Οπτικοακουστικών Καταγραφών και Μεταγραφών PLT (Λήψη)
  Οπτικοακουστικά αρχεία των καταγραφών που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του γνωσιακού πειράματος του POETICON μέσω του οποίου εκμαιεύονται χαρακτηριστικά και δυνατότητες χρήσης αντικειμένων. Τα αρχεία συνοδεύονται από τα αντίστοιχα αρχεία μεταγραφής από ομιλία σε κείμενο.
 • Σύνολο Χειρονομιών και Διερευνητικών Κινήσεων PLT (προσεχώς)
  Αποσπάσματα βίντεο χειρονομιών και διερευνητικών κινήσεων που πραγματοποιούνται από τους συμμετέχοντες στις καταγραφές των πειραμάτων λίθινων εργαλείων του POETICON, καθώς και τα αντίστοιχα αρχεία XML με όλες τις σχετικές επισημειώσεις. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τύπων κίνησης.
 • Πίνακας Λεκτικών Χαρακτηριστικών και Δυνατότητας Χρήσης Αντικειμένων PLT (προσεχώς)
  Χαρακτηριστικά και δυνατότητες χρήσης καθημερινών αντικειμένων όπως εξήχθησαν στο πείραμα λίθινων εργαλείων. Περιλαμβάνονται επίσης λεπτομερείς μετρήσεις και περιγραφικά στατιστικά στοιχεία.
 • Σώμα Κειμένων Επιχειρηματολογίας PLT (προσεχώς)
  Στο πείραμα λίθινων εργαλείων POETICON συγκεντρώθηκε μια συλλογή επιχειρημάτων. Αυτή περιλαμβάνει αιτιολογήσεις, υποθέσεις και αναλογίες από τους συμμετέχοντες με τη χρήση ελεύθερου λόγου. Τα επιχειρήματα είναι γενικά, με την έννοια ότι αναφέρονται σε κοινή λογική και γνώση και όχι σε συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. Αφορούν σε αιτιολόγηση κατηγοριοποίησης αντικειμένων, απόδοσής συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, καθώς και σε συνθήκες κάτω από τις οποίες ένα αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένες ενέργειες κ.ο.κ.
 • Σύνολο Σημασιολογικών Επισημειώσεων PLT (προσεχώς)
  Αρχεία XML με σημασιολογική επισημείωση των λεκτικών αναφορών από το Πείραμα Λίθινων Εργαλείων του POETICON. Η σημασιολογική επισημείωση περιλαμβάνει την κατηγοριοποίηση των λεκτικών μονάδων σε κατηγορίες αντικειμένων, τύπους αντιληπτικών χαρακτηριστικών και χρήσης ακολουθώντας το αντίστοιχο σύστημα επισημείωσης που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του πειράματος.
 • Αρχείο Προδιαγραφών Επισημείωσης Σημασιολογίας και Χειρονομιών PLT (προσεχώς)
  Αρχεία XML με τα σχήμα επισημείωσης που αναπτύχθηκε για την ανάλυση της σημασιολογίας και των κινήσεων των Δεδομένων του Πειράματος Λίθινων Εργαλείων.

Λήψεις Δεδομένων PRAXICON

 • Βάση PRAXICON με Δεδομένα από PLT & CMR (προσεχώς)
  Έννοιες και συσχετίσεις από το Σώμα Δεδομένων του COSMOROE και το Σώμα Πειραμάτων Λίθινων Εργαλείων του POETICON, στα Ελληνικά και τα Αγγλικά.