Η Βασιλική Ευσταθίου στη σειρά ομιλιών του ΙΠΤΥΛ στο Δημόκριτο με θέμα την εξαγωγή επιχειρημάτων στην κλασική λογική

25 Νοεμβρίου 2015

Η Βασιλική Ευσταθίου θα δώσει διάλεξη στα πλαίσια της σειράς ομιλιών του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Δημόκριτου, αυτή την Τετάρτη στις 16.00. Η διάλεξη αυτή θα παρουσιάσει αλγόριθμους αυτοματοποιημένης συλλογιστικής για την εξαγωγή επιχειρημάτων σε κλασική λογική, προτασιακή και λογική πρώτης τάξης.

Περισσότερα...