Η Κατερίνα Πάστρα επίτιμη ομιλήτρια στη Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Ευγενίδειο Ίδρυμα

22 Μαρτίου 2014

Η Κατερίνα Πάστρα θα δώσει ομιλία στην Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Ευγενίδειο Ίδρυμα