Χρονισμός και Αντίληψη του Χρόνου: Διαδικασίες, Μετρικές, και Εφαρμογές – νέο βιβλίο στη σειρά Brill Open

book_cover

22 Δεκέμβρη 2017

Συντάκτες: Αργυρώ Βατάκη, Ινσιτούτο Γνωσιακής 'Ερευνας και Τεχνολογίας, Ελλάδα, Fuat Balcı, Πανεπιστήμιο Κοτς, Tουρκία, Massimiliano Di Luca, Πανεπιστήμιο του Μπίρμινγχαμ, Αγγλία, and Ángel Correa, Πανεπιστήμιο Γρανάδας, Ισπανία

Πρόκειται για μια μοναδική, συλλογική προσπάθεια παρουσίασης των πιο πολυχρησιμοποιημένων και γνωστών μεθόδων στο χρονισμό και την αντίληψη του χρόνου. Συγκεκριμένα, το βιβλίο καλύπτει μεθόδους και αναλύσεις του κiρκαδικού χρονισμού, της αντίληψης της συγχρονίας, χρόνου αντίδρασης, υπολογισμού χρόνου, και εναλλακτικές μεθόδους κλινικής/εξελικτικής έρευνας. Περιέχει πειραματικά πρωτόκολλα, κώδικα, και δειγματοληπτικά αποτελέσματα και το περιεχόμενο κυμαίνεται από εντελώς εισαγωγικό σε πιο προχωρημένο ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες και νέων και πιο πεπειραμένων ερευνητών. Ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το πρώτο βήμα για μελλοντικές προσπάθειες τεκμηρίωσης πειραματικών μεθόδων και αναλύσης τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά.