Εναρκτήρια Συνάντηση RoboCom++

6 & 7 Μαρτίου 2017, Πίζα, Ιταλία

RoboComm++: Επαναπροσδιορισμός της Ρομποτικής για τις ανάγκες του ρομποτικού συντρόφου του μέλλοντος.

Ένα καινούριο τριετές ερευνητικό έργο θα ξεκινήσει στο ΙΓΕΤ το Μάρτιο του 2017. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Σχηματισμό Διεθνικής Συνεργασίας Flag-ERA (JTC 2016 Call) και στοχεύει στην ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για το μέλλον της διεπιστημονικής ρομποτικής έρευνας, φέρνοντας κοντά τη Ρομποτική και τη Νευροεπιστήμη.