Ελάτε στο ΙΓΕΤ για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ERASMUS+ !

Το ΙΓΕΤ δέχεται αιτήσεις για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ERASMUS+ και ήδη φιλοξενεί τον πρώτο εκπαιδευόμενο ERASMUS+ από το Πανεπιστήμιο Umea της Σουηδίας.

Αν σας ενδιαφέρει να αποκτήσετε πολύτιμη εμπειρία στον τομέα της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο χώρο της Γνωσιακής και Υπολογιστικής Επιστήμης, το ΙΓΕΤ αποτελεί το ιδανικό κέντρο υποδοχής ERASMUS+. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας άσκησης στο ΙΓΕΤ θα συνεργαστείτε με έμπειρους ερευνητές από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, προκειμένου να μελετήσετε ένα καινούριο ερευνητικό θέμα μέσα από ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα. Ελάτε προετοιμασμένοι για την απόκτηση νέων γνώσεων!

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πρακτική άσκηση (δείτε εδώ για την διαδικασία υποβολής της αίτησης) πάνω σε θέματα Πολυτροπικής Νόησης, Ενσώματης Επεξεργασίας της Γλωσσας και Πολυαισθητηριακής Αντίληψης. Λεπτομέρειες σχετικά με τα Ερευνητικά Θέματα του ΙΓΕΤ μπορείτε να βρείτε εδώ και πρόσφατες δημοσιεύσεις εδώ.