Δημοσίευση μεγάλης κλίμακας πολυμεσικού πόρου στο περιοδικό Scientific Data του Nature Publishing Group

20 Ιανουαρίου 2016

Δημοσιεύτηκε σήμερα ο μεγάλης κλίμακας, πολυμεσικός πόρος αυθόρμητου λόγου και κινήσεων για δυνατότητες οντοτήτων του έργου POETICON. O πόρος είναι διαθέσιμος με άδεια ανοιχτών δεδομένων (CC-BY) στο αποθετήριο Figshare και στο ηλεκτρονικό αποθετήριο του ΙΓΕΤ. Η αντίστοιχη δημοσίευση έγινε δεκτή στο περιοδικό Scientific Data, του Nature Publishing Group.

Διαβάστε το Άρθρο

Κατεβάστε τον πόρο από το Figshare

Σημειώστε τη διεύθυνση του αποθετηρίου των πόρων του POETICON Lithic Tool (PLT) του ΙΓΕΤ για πρόσβαση στον συγκεκριμένο πόρο αλλά και σε όλες τι μελλοντικές δημοσιεύσεις δεδομένων και λογισμικού που σχετίζονται με αυτόν.

Δείτε τα σχετικά μεταδεδομένα ISLRN